14го февраля проходил административный совет Липецкой области

« Назад

14го февраля проходил административный совет Липецкой области 16.02.2017 08:51

http://www.admlip.ru/news/na_administrativnom_sovete_analiziruyut_itogi_razvitiya_eletskogo_izmalkovskogo_i_stanovlyanskogo_ra/

 

http://lipetsktime.ru/news/politics/pritok_investitsiy_odna_iz_glavnykh_tem_administrativnogo_soveta_v_stanovom/